Neprihlásený zákazník: [ prihlásiť ]    

Ochrana osobných dát na internetovom portáli


Prevádzkovateľom www.alveus.sk je DEXTRADE Žilina, s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ).

Tento dokument je určený všetkým osobám, ktoré majú záujem navštíviť alebo užívajú internetový portál (ďalej iba užívatelia portálu). Zvlášť však zmluvným odberateľom a ďalším obchodným partnerom DEXTRADE Žilina, s.r.o., ktorí spĺňajú podmienky pridelenia prístupu do predajného systému portálu prostredníctvom vstupného hesla (ďalej iba zákazníci). Zásady ochrany súkromia, aký druh informácií od užívateľov portálu prevádzkovateľ zhromažďuje, ako sa tieto informácie využívajú a ako môžu zákazníci aktualizovať informácie na portáli, alebo ako môžu kontrolovať ich správu.

Tieto zásady je oprávnený meniť, alebo doplňovať iba prevádzkovateľ.


Druh informácií, ktoré zhromažďujeme

Keď používa portál neprihlásený užívateľ, nie sú po ňom žiadané žiadne dôverné informácie. Iniciálny rozsah údajov o zákazníkoch, ktorí využívajú tiež časti portálu, ktoré sú chránené heslom, odpovedá informáciám vyplývajúcich zo základných kontaktných údajov dealerských zmlúv.

Pokiaľ zákazník využíva aj funkciu spoločnej práce na portáli v rámci jednej spoločnosti, potom sú vyžadované údaje o ďalších osobách, ktorým je toto oprávnenie poskytované (jedná sa o meno, priezvisko, telefónne spojenie, e - mailovú adresu, a pod.). Tieto údaje sú potrebné pre identifikáciu užívateľov, ktorým sú umožnené kroky s príslušnými obchodno - právnymi dôsledkami (napr. objednávka tovaru, reklamácie, atď.).

Za účelom optimalizácie procesov spojených s nákupom a dodávkou tovaru môžu byť na portáli uložené tiež ďalšie špecifické údaje (napr. dodacie adresy).

Sú tiež zhromažďované súhrnné údaje o využívaní portálu, ako sú informácie o tom, ktoré z našich stránok majú najväčšiu štatistiku návštevnosti, počet prístupov denne a ako dlho návštevníci zostávajú na každej stránke.


Spôsob zaobchádzania s týmito informáciami

Všetky informácie, ktoré sú v rámci portálu nazhromaždené, sú určené výhradne pre účely plnenia záväzkov, ktoré vyplývajú zo zmluvných ustanovení medzi prevádzkovateľom a jeho zákazníkmi. Jedná sa zvlášť o uspokojenie obchodných požiadaviek, poskytovania informácií, o cenových ponukách na vyžiadanie, spracovanie realizácií a sledovania zákazok, poskytovania informácií o stave objednávky, zaisťovania informácií pre zákazníkov o ponukách alebo produktoch, ktoré sú pre nich podľa názoru pozorovateľa zaujímavé, alebo k tomu, aby prevádzkovateľ informoval o aktualizáciách, zmenách na portáli, alebo o nových produktoch alebo službách, o ktorých sa domnieva, žeby užívateľom mali byť prospešné. Prevádzkovateľ môže tiež zhromažďovať informácie, ktoré mu boli zo strany zákazníkov poskytnuté v predchádzajúcej komunikácii mimo tento portál s informáciami, ktoré získal v rámci prevádzkovania portálu, aby viac prispôsobil prácu s portálom prianiam jednotlivých zákazníkov.


Poskytovanie informácií s tretími stranami

Informácie, ktoré zhromaždíme o Vás a o Vašej spoločnosti v rámci Vašej e-mailovej adresy alebo iných údajov, ktoré umožňujú identifikáciu, môžeme poskytnúť naším autorizovaným dealerom, ktorí sú zapojení do distribučného reťazca pri dodávke produktu, alebo pri zaisťovaní služieb, ktoré boli vyžiadané. Prevádzkovateľ poskytne osobné informácie zákazníkov v prípadoch, keď to vyžaduje zákon alebo vtedy, keď je v dobrej viere presvedčený o tom, že tento postup je nevyhnutný pre:

  • splnenie požiadavok zákona, alebo vyhoveniu právneho konania, ktorého sa prevádzkovateľ zúčastňuje
  • ochranu a obranu vlastníckych práv prevádzkovateľa portálu www.alveus.sk , alebo jeho užívateľov
  • identifikáciu osôb, ktoré môžu porušovať zákon, zákonné ustanovenie, alebo práva tretích strán
  • spoluprácu pri vyšetrovaní úmyselných nezákonných činností.


Ochrana súkromia zákazníkov

Prenos Vašich informácií k nám je zabezpečený šifrovacou technológiou, jedná sa o všetky objednávky a ďalšie žiadosti predkladané prostredníctvom portálu.

DEXTRADE Žilina, s.r.o.

          


Prevádzkovateľ serveru: DEXTRADE Žilina, s.r.o., Kamenná 9, 010 01 - Žilina Telefon: 041/7055 101 Fax: 041/7643 722, www.alveus.sk, alveus@dextrade.sk

Prevádzkované systémom PremiumSHOP